Privacy Policy | SCALEUP ACADEMY | Nadštandardné profesionálne vzdelávanie podporujúce rast firiem a jednotlivcov

Privacy Policy

Poskytované osobné údaje prostredníctvom webovej stránky SCALEUPacademy.sk alebo iných registračných formulárov súvisiacich s SCALEUPacademy.sk spojenými aktivitami sú spravované prevádzkovateľom SCALEUPacademy.sk. Prevádzkovateľom SCALEUPacademy.sk je ADMA media, s.r.o. so sídlom v Košiciach (SK). V tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov sú informácie ohľadom účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov, informácie ohľadom poskytovania Vašich osobných údajov tretím stranám, informácie ohľadom prístupu k Vašim osobným údajom a Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údaje:

Účel spracovania osobných údajov:

  1. Vaše osobné údaje spracúvame na účely evidencie účastníkov na poduajtiach organizovaných SCALEUP ACADEMY a vytvorenia databázy fyzických a právnických osôb za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo online formulára. V tomto prípade je našim oprávneným záujmom zabezpečenie efektívnej, bezchybnej a priamej vzájomnej komunikácie.
  2. Okrem toho, spracúvame Vaše osobné údaje vyhotovovaním fotografii a audio-vizuálnych záznamov a zverejňovaním fotografii (kde sa môžete nachádzať) a záznamov na našich sociálnych profiloch a našich webových stránkach na účely a oprávnené záujmy propagácie našich udalostí a služieb a na podporu značky SCALEUP ACADEMY a dobrého mena.
  3. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení ďalej spracovávame vaše údaje pre marketingovú komunikáciu najmä aktívne informovanie (prostredníctvom e-mailov, SMS, webových služieb, telefonicky, sociálnych sietí a iných komunikačných kanálov) súvisiace s organizovaním nasledujúcich podujatí a iných materiálov súvisiacich s aktivitami podobného zamerania.

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov je platné a účinné od 1.8.2019