SCALEUP ACADEMY | Nadštandardné profesionálne vzdelávanie podporujúce rast firiem a jednotlivcov

SCALEUP ACADEMY

Rast firiem a jednotlivcov zameraný na rozvoj zručností a digitálnu transformáciu

FACEBOOK LINKEDIN

TALKS

Inšpiratívne vzdelávacie prezentácie od odborníkov z vybraných oblastí, kombinované s diskusiami a panelovými diskusiami. Obyčajne 1-3 hodinový formát so zameraním na aktuálne špecifické témy pre publikum 10 až 250 ľudí, kde prednáša 2-6 prednášajúcich, ktorí sú doprevádzaní moderátorom. Zisti viac...

EDU PROGRAMS

Vzdelávacie a rozvojové programy umožňujú organizáciám získať najžiadanejšie digitálne zručnosti. Aby firmy mohli rásť a ostať konkurencieschopné v digitálnom svete, musia si rýchlo osvojiť nové schopnosti, preto vzdelávame tímy prakticky, tak aby si natrvalo osvojili a rozvíjali potrebné zručnosti. Zisti viac...

ACADEMIES

Akadémie spájajú prezentácie, panelové diskusie a workshopy v jednej odbornej oblasti a vytvárajú tak ucelený študijný plán so širokým záberom. Tento formát dáva tiež výbornú príležitosť na networking - tak na spoznanie väčšieho počtu lektorov, ako aj účastníkov s podobným profesionálnym zameraním. Zisti viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

LEADERS
TALKS

Mar 18, 2021 | Mar 25, 2021

Online

Inšpiratívna obedňajšia prestávka. Exkluzívna prednáška a diskusia so vzácnymi hosťami.

SALES
ACADEMY II.

PRIPRAVUJEME

Online

V poradí druhou zo série pripravovaných odborných akadémií. Sales, resp. obchod je kľúčová oblasť pre škálovanie biznisu. Prejdeme známe a fungujúce metodológie predaja, nové trendy, nastavovania pre B2B a hlavne to bude praktické.

DATA
TALKS

PRIPRAVUJEME

Online

Získajte náhľad na to, ako využiť dáta vo vašom biznise a ako na to prakticky a rýchlo. Dnes sú bez pochýb dáta novou komoditou, ktorá s istotou bude o niekoľko rokov deliť firmy na tie, ktoré s ňou pracujú efektívne a tie, ktoré si jej hodnotu neuvedomujú a neťažia z toho.

UKÁŽKA WORKSHOPOV

HR Academy 2019 v Košiciach - Aftermovie

SALES Academy 2019 v Košiciach - Aftermovie

HLAVNÉ VÝHODY

Stále v kurze s najnovšími svetovými aj lokálnymi trendami

Prinášame špecialistov a odborníkov za vami, nemusíte za nimi cestovať. Prinášame trendy a ich sumár v zrozumiteľnom formáte a s praktickými príkladmi a aplikáciami do praxe.

Získavate nové užitočné zručnosti a praktické skúsenosti

Naši lektori majú obyčajne viac ako 15 rokov skúseností z konkrétnych špecializácií. Zdieľajú nielen zaujímavý obsah, ale hlavne prepájajú to všetko na prax a budovanie praktických zručností.

Rozšírite si vašu profesionálnu sieť kontaktov

V rámci našich vzdelávacích programov dávame príležitosť aj na spoznávanie sa. Nadviažete nové profesionálne kontakty, spoznáte odborníkov zo svojho odboru a budete to robiť efektívne.

Pridajte sa do SCALEUP komunity

Prednáškami, workshopmi, akadémiami a konferenciami to nekončí. Spolu vytvárame komunitu, ktorá si navzájom následne pravidelne zdieľa rôzne novinky a delí sa o praktické skúsenosti.

Pridajte sa na mailing list a získavajte pravidelné novinky o vzdelávacích podujatiach ako užitočné tipy na vzdelávanie.

REFERENCIE