SCALEUP ACADEMY

Nadštandardné profesionálne vzdelávanie podporujúce rast firiem a jednotlivcov

PONUKA PRIHLASOVANIE

JEDINEČNÝ KONCEPT

Vzdelávacia platforma SCALEUP ACADEMY a jej aktivity reflektujú potreby dnešného moderného vzdelávania. Je určená prioritne pracujúcim ľuďom, ktorí majú potrebu a chuť rozvíjať sa na vysokej úrovni a robiť to hlavne kontinuálne. Zaoberáme sa témami, ktoré sú kľúčové pre stabilný rast a škálovanie podnikania, resp. rozvoja firiem a ich zamestnancov.

Traja zakladatelia SCALEUP ACADEMY pracovali dlhodobo vo veľkých medzinárodných tech a poradenských firmách (Google, Amazon, McKinsey & Company) s pôsobnosťou po celom svete. Spoločne precestovali cez 80 krajín a pracovali z toho dlhodobejšie v 16-tich z nich. Ich profesionálna sieť kontaktov dáva dokopy veľmi unikátnych prednášajúcich a lektorov.

Trendy | Inšpirácie | Praktické cvičenia | Osvedčené postupy

TALKS

Inšpiratívne vzdelávacie prezentácie od odborníkov z vybraných oblastí, kombinované s diskusiami a panelovými diskusiami. Obyčajne 1-3 hodinový formát so zameraním na aktuálne špecifické témy pre publikum 10 až 250 ľudí, kde prednáša 2-6 prednášajúcich, ktorý sú doprevádzaný moderátorom.

WORKSHOPS

Workshopy sú organizované v malých skupinách do 20 účastníkov, stále s aspoň 2 lektormi, tak aby mal každý dostatok priestoru na vyjadrenie sa a prediskutovanie svojich otázok a myšlienok. Obohatením sú praktické podklady, vzory a študijný materiál poskytujúci extra zdroje pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie.

ACADEMIES

Akadémie spájajú prezentácie, panelové diskusie a workshopy v jednej odbornej oblasti a vytvárajú ucelený študijný plán so širokým záberom. Tento formát dáva takisto výbornú príležitosť na networking - tak na spoznanie väčšieho počtu lektorov ako aj účastníkov s podobným profesionálnym zariadením.

CONFERENCES

Konferencie sú realizované v pol-dňovom alebo celo-dennom formáte a prinášajú rozšírenú verziu TALKS. Veľkosť publika je od 30 do 350 ľudí, kde prednáša 6-12 prednášajúcich, ktorí sú doprevádzaný moderátorom. Tematicky sa venujú profesionálnym oblastiam vo vybranej doméne s úzkym zameraním.

AKTUÁLNE PODUJATIA

SALES ACADEMY

5.12 - 6.12.2019

Academy | Sales

LEADERSHIP ACADEMY

PRIPRAVUJEME

Academy | Leadership

HR
ACADEMY II.

PRIPRAVUJEME

Academy | HR

EFEKTÍVNY ONBOARDING

PRIPRAVUJEME

Workshop | HR

-->

HLAVNÉ VÝHODY

Stále v kurze z najnovšími svetovými aj lokálnymi trendami

Prinášame špecialistov a odborníkov za vami, netreba za nimi cestovať ďaleko. Prinášame trendy a ich sumár v porozumyteľnom formáte a s praktickými príkladmi a aplikáciami do praxe.

Získavate nové užitočné zručnosti a praktické skúsenosti

Naši lektori majú obyčajne viac ako 15 rokov skúseností z konkrétnych špecializácií. Zdielajú nielen zaujímavý obsah, ale hlavne prepájajú to všetko na prax a budovanie praktických zručností.

Rozšírte si vašu profesionálnu sieť kontaktov

V rámci našich vzdelávacích programov dbáme a dávame príležitosť aj pre spoznávanie sa. Nadviažte nové profesionálne kontakty, spoznávajte odborníkov zo svojho odboru a robte to efektívne.

Stanete sa súčasťou SCALEUP komunity

Prednáškami, workshopmi, akadémiami a konferenciami to nekončí. Spolu vytvárame komunitu, ktorá si navzájom následne pravidelne zdiela rôzne novinky a delí sa o praktické skúsenosti.

REFERENCIE

SCALEUP ACADEMY je priekopníkom v umiestňovaní dobre fungujúcich vzdelávacích formátov zo zahraničných veľkomiest a metropol do menších regiónov, s cieľom sprístupniť možnosť vysoko profesionálneho vzdelávania väčšiemu počtu ľudí. Vďaka našej rozsiahlej medzinárodnej sieti profesionálnych lektorov z viac ako 80 krajín sveta, máme ambície pokryť viacero tém a neustále prinášať niečo zaujímavé do regiónov, kde pôsobíme.

2019 © All Rights Reserved ScaleupAcademy.sk | Ochrana osobných údajov

CONTACT


+421 948 942 804
Košice, Slovakia

#SCALEUPACADEMY

PARTNERS